Warmte en elektriciteit

Ga voor een duurzame oplossing

Wat is een WKK?

Een warmtekrachtkoppeling, afgekort WKK, is eigenlijk een kleine energiecentrale. Een WKK is een door brandstof aangedreven motor en wekt zowel warmte als elektriciteit op. De brandstof voor deze motor is er in verschillende varianten: aardgas, biogas of waterstof.

De motor drijft een generator aan, die elektriciteit produceert. Terwijl de motor en generator draaien, komt er warmte vrij. Deze warmte kan worden hergebruikt om andere ruimtes te verwarmen. Op deze manier wordt de vrijgekomen warmte zeer efficiënt benut. Omdat tijdens de omzetting van de brandstof bijna alle energie benut wordt, en er dus bijna niets verloren gaat, is een WKK efficiënt, duurzaam én milieuvriendelijk.

Een grote WKK-installatie is voornamelijk bedoeld voor grote gebouwen of voor gebouwen die veel warmte nodig hebben, zoals ziekenhuizen, zwembaden of de glastuinbouw. Tegenwoordig kunnen wij ook kleinere WKK’s leveren, de zogenoemde mini-WKK’s. Deze kunnen toegepast worden op plekken waar een lagere stroom en warmtebehoefte is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld hotels of bakkerijen.

Benieuwd of de (mini) WKK ook in uw bedrijf toepasbaar is?
Klik hier voor meer toepassingen >

De WKK kan ook worden toegepast als oplossing voor netcongestie. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven geen (grotere) aansluiting kunnen krijgen op het net maar wel stroombehoefte hebben. De WKK kan worden ingezet om toch in deze stroombehoefte te voorzien. Wilt u meer weten over netcongestie, klik hier.

Smart Energy Hub, stadsverwarmingsprojecten, oplossing van netcongestie: De WKK is hierbij onmisbaar. Verder is de techniek al gereed om volledig over te gaan op 100% waterstof.

Wilt u meer weten over de toepasbaarheid van waterstof, klik hier.

De precieze werking van een

warmtekracht- koppeling

De door brandstof aangedreven motor zorgt ervoor dat de generator in beweging wordt gebracht. Hierdoor wordt er stroom gegenereerd. Deze stroom wordt gemaakt voor terug levering aan het net of voor eigen gebruik. De rookgassen die vrijkomen door het draaien van de gasmotor gaan door de rookgaskoeler. De rookgaskoeler is voorzien van een bundel met veel buisjes. De hete rookgassen gaan door de, met motorwater gevulde, koeler. Hierdoor wordt het motorwater opgewarmd en de rookgassen afgekoeld. Vervolgens zullen deze rookgassen via de demper door de schoorsteen naar buiten worden getransporteerd. Onder andere mogelijk door het gebruik van een warmtewisselaar, wordt het cv-water, tijdens het proces, van circa 70°C naar 90°C opgewarmd. Het motorwater in het systeem wordt door middel van een pomp en een driewegklep naar de juiste temperatuur gebracht (voor gebruik in een kas, ziekenhuis, zwembad, enz.).

Om het laatste stukje rendement uit de WKK te halen kan nog een condensor toegepast worden, deze wordt ook in het rookgasgedeelte geplaatst en koelt de rookgassen nog verder af. Bij deze inpassing is het totaalrendement circa 92%.

Bekijk hier ons overzichtelijke schema (PDF) over de precieze werking van een WKK.

Heat & Power

Dit alles maakt de WKK het energie efficiëntste apparaat beschikbaar op de markt.

Bij grote WKK’s, boven 2500kWth input, wordt een zogenaamde DeNOx toegepast. Een DeNOx is een apparaat om de stikstofuitstoot te verlagen met behulp van SCR-technologie. Het is een chemisch proces dat wordt gebruikt om de uitlaatgassen die ontstaan bij een verbrandingsproces te ontdoen van stikstofoxiden (NOx). Dit is vergelijkbaar met een AdBlue systeem.

Een stikstof reductie van meer dan 90% is probleemloos haalbaar.

Hierdoor is de WKK niet alleen een zeer efficiënt apparaat, maar heeft deze ook nog eens een zeer lage NOx uitstoot.

Eigen besturingssysteem

MvO Energy Services heeft ook een eigen besturingssysteem in het leveringsprogramma. Dit systeem is geschikt voor de meeste motoren en kunnen wij tegen een scherpe prijs leveren.

Heeft u vragen over onze aanpak, service of onderhoudscontracten?

Wij staan voor u klaar.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.