Rookgasreinigers

Rookgasreinigers

De katalysator in een rookgasreiniger reinigt de rookgassen, welke schadelijk zijn voor het milieu. Daarom is het nodig dat deze gereinigd worden, hieraan zitten hoge emissie eisen. Bij het reinigen van rookgassen komt CO2 vrij, dat men in de glas- en tuinbouw gebruikt voor de bemesting van gewassen.

Strengere eisen luchtkwaliteit

Vanaf 2017 zal de overheid in Nederland strengere eisen stellen aan de kwaliteit van de lucht, ter vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. MvO Energy Services zorgt er graag voor dat uw WKK installatie voldoet aan de gestelde eisen. Dit doen wij bijvoorbeeld door aanpassingen door te voeren aan het motormanagement of de levering van een rookgasreiniger/DENOX. Maak een afspraak met een van onze specialisten, om uw installatie op orde te stellen. Desgewenst stelt u een onderhoudscontract met ons op.

Onderhoud rookgasreinigers

Onderhoud aan een rookgasreiniger is specialistisch werk. Zoek een onderhoudspartij die samenwerkt met de fabrikant van uw rookgasreiniger. Maak heldere, duidelijke afspraken over de uitvoering van dit onderhoud.

Controleer het onderhoud.

Vraag na het onderhoud om een rapport, waarin de uitgevoerde werkzaamheden en de meetresultaten staan.

Laat uw meetapparatuur en etheenalayseer jaarlijks controleren. Dit is nodig om zeker te zijn van de juistheid van de metingen.

Etheenanalyser

De etheenanalyser moet voor deze controle en revisie een paar weken terug naar de fabrikant. Daarom adviseren wij u om dit uit te laten voeren tijdens een teeltwisseling. Is dit niet mogelijk? Zorg dan voor een vervangende etheenanalyser. Let op: voor oudere bewakingsapparatuur is revisie niet meer mogelijk omdat de onderdelen niet meer beschikbaar zijn. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.

Controleer de CO2 klep

Controleer of de CO2 klep volledig sluit. Als rookgassen een onjuiste samenstelling hebben, sluit uw controleapparatuur de CO2 klep. Alleen een goed afgesloten CO2 klep laat geen rookgassen door. Meet hiervoor de rookgassen achter de CO2 klep.

Heeft u vragen over onze aanpak, service of onderhoudscontracten?

Wij staan voor u klaar.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.