De werking van een WKK installatie

De werking van een WKK installatie

Een warmtekrachtkoppeling, afgekort WKK, is eigenlijk een energiecentrale. Een WKK wordt aangedreven door een gasgestookte motor en wekt daarmee tegelijkertijd warmte en elektriciteit op. De brandstof voor deze motor is er in drie varianten: aardgas, biogas of stortgas. Bij een Bio-WKK draait de motor op organisch afval en/of mest.

De motor drijft een generator aan, die elektriciteit produceert. Terwijl de motor en generator draaien, komt er warmte vrij. Deze warmte kan worden hergebruikt om andere ruimtes te verwarmen. Op deze manier wordt de vrijgekomen warmte efficiënt benut. Omdat tijdens de omzetting bijna alle energie benut wordt en er dus bijna niets verloren gaat, is een WKK efficiënt, duurzaam én milieuvriendelijk. Een WKK installatie is voornamelijk bedoeld voor grote gebouwen of voor gebouwen die veel verwarming nodig hebben, zoals ziekenhuizen, zwembaden of de glastuinbouw.

De precieze werking van een warmtekrachtkoppeling

De door aard-, bio,- of stortgas aangedreven motor zorgt ervoor dat de generator in beweging wordt gebracht. Hierdoor wordt er stroom gegenereerd. Deze stroom wordt gemaakt voor teruglevering aan het net of voor eigen gebruik. De rookgassen die vrijkomen door het draaien van de gasmotor gaan door de rookgaskoeler. De rookgaskoeler is voorzien van een bundel met veel buisjes. De hete rookgassen gaan door de, met motorwater gevulde, koeler. Hierdoor wordt het motorwater opgewarmd en de rookgassen afgekoeld. Vervolgens zullen deze rookgassen via de demper door de schoorsteen naar buiten worden getransporteerd. Onder andere mogelijk door het gebruik van een warmtewisselaar, wordt het CV water, tijdens het proces, van circa 70 Celsius naar 90 graden Celsius opgewarmd. Het motorwater in het systeem wordt door middel van een pomp en een driewegklep naar de juiste temperatuur gebracht (voor gebruik in een kas, ziekenhuis, zwembad, enz.).

Het reinigen van rookgassen

Naast elektriciteit en warmte, komen er ook rookgassen vrij terwijl de WKK installatie draait. Omdat deze rookgassen schadelijk zijn voor het milieu, dienen deze te worden gereinigd. Met een zogeheten rookgasreiniger, bestaande uit een katalysator, kunt u de rookgassen uit uw WKK installatie reinigen.

Bij het reinigen worden deze rookgassen omgezet naar bruikbare CO2. Wanneer u werkzaam bent in de glas- en tuinbouwindustrie, kunt u deze CO2 vervolgens weer hergebruiken voor de bemesting van uw gewassen. Met deze manier van hergebruiken verhoogt u niet alleen de mate van efficiëntie en duurzaamheid, maar opereert u ook nog eens milieuvriendelijk.

Heeft u vragen over onze aanpak, service of onderhoudscontracten?

Wij staan voor u klaar.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.